Ne každý z nás je řemeslníkem

Vaše rodina si koupila starou chalupu, kde si původní majitelé nechali zavést elektrický proud a vodu. Tyto dvě okolnosti byly také důvodem, proč jste si tuto chalupu ze všech nabídek realitní kanceláře vybrali. Váš manžel není příliš velkým řemeslníkem. Ano, baterii v lustru běžně vymění, ale to je asi vše, co z domácích prací svede udělat bez úhony. Nyní stál před ním úkol, který velmi rád předá odborníkům. Bohužel, po období, kdy původní majitelé chalupu nevyužívali ke své rekreaci, vodovodní trubky zrezivěly a pro Vás měl tento faktor fatální důsledky.

Jsme k dispozici 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu!

Jsme instalatéři , na které se můžete kdykoliv obrátil.